Blood Bank & Pathology Centers

Bansal Blood Bank
1st Floor, Sukheja Tower, Behind Bus Stand, Jabalpur, Tel : 5004322, 5007576

Bhalla Blood Bank
Gorakhpur, Jabalpur, Tel : 2408228

Bhatia Blood Bank
Jabalpur, Tel : 2311333

Jaycees Pathology & Blood Bank
Opp. Victoria Hospital, Jabalpur Tel : 2621143

Khanna Pathology & Blood Bank
Opp. Chanchala Bia College, Jabalpur Tel : 2316980

Medical College Jabalpur
Tel : 2422117

Nema Pathological Centre
Shrinath Ki Talaiya, Jabalpur Tel : 2311372

Pioneer Pathology & Blood Bank
Ganjipura Chowk, Jabalpur Tel : 2311333

Victoria Hospital